Fundacja Orange pomoże nauczycielom uczyć mądrego i bezpiecznego korzystania z internetu.

Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile, lecz po czasie jej trwania. Poulet

Harmonogram działań lotniczych w 21. Centralnym Poligonie Lotniczym Nadarzyce

Serdecznie zapraszamy wszystkich Seniorów na spotkanie z policjantami i ekspertami ruchu drogowego.

Burmistrz Miasta Wałcz informuje o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach do walnych zgromadzeń izb rolniczych, zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r.,

8 czerwca 2019 r. w Wałczu odbyły się uroczyste obchody Święta Rzemiosła Zachodniopomorskiego zorganizowane przez Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie oraz Cech Rzemiosł Różnych w Wałczu.