Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym

Gmina Miejska Wałcz planuje złożyć dwa wnioski o dofinansowanie

W Wałczu mniejszości ukraińskie od lat działają bardzo aktywnie.

Impreza zostanie rozegrana już 20 lipca w Wałczu.

Wypłaty stypendium szkolnego za rok szkolny 2018/2019

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w Kyritz odbył się w dniach 14-16 czerwca br.