Dzień Wagarowicza w Gimnazjum nr 2 to, tradycyjnie już, dzień pełen wrażeń i wyzwań - zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli.


Już od kilku lat szkoła organizuje zajęcia i spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy w życiu osiągnęli sukces i kochają to, co robią na co dzień, a ich zawód - stał się ich pasją. Tego dnia klasy III i VIII były w szkole najważniejsze. Nauczycielom zależało, by, zanim dzieci wybiorą swoją nową drogę edukacji, wyposażyć je w wiedzę na temat szkół średnich i proponowanych przez nie kierunków kształcenia. Uczniowie powinni umieć określić swoje predyspozycje zawodowe, znać własne możliwości i umieć sobie poradzić w sytuacjach niepowodzeń.

Marzec w wałeckiej „Piątce” stoi pod hasłem promocji placówki. Przemyślano wiele atrakcji dla przedszkolaków, ich rodziców i opiekunów.

Tego święta nie zapomni żaden z gości – ani duży ani mały!

WSPÓLNA INICJATYWA SĄSIEDZKA

Tylko najlepsze uczelnie zawodowe mogą liczyć na nagrodę z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wałecka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa otrzymała milion złotych. Środki przeznaczy między innymi na szkolenia dla studentów, wykładowców i pracowników administracji, a także na nowe komputery czy sprzęt laboratoryjny. Fundusze przyznane zostały w ramach Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości, wsparcia udzielanego przez Konstytucję dla Nauki.

Uczelnie zawodowe oceniane są co roku ale tylko 15 z nich może liczyć na extra środki.
Decydujące są głównie dwa kryteria – pozytywna ocena jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej z ostatnich 6 lat oraz wyniki monitoringu ELA czyli Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych, mówiące o tym, jak długo absolwenci szukają pracy, jakie wynagrodzenia osiągają, ilu pozostaje na bezrobociu. Dane te są analizowane – bierze się pod uwagę średnie zarobki i stopę bezrobocia w miejscu zamieszkania studenta. Dzięki takiej analizie można zaobserwować, jak wykształcenie przekłada się na sytuację materialną i zawodową absolwenta.

W ciągu roku z siódmego na trzecie
W tym roku PWSZ znalazła się na miejscu trzecim w rankingu uczelni ubiegających się o wsparcie w ramach DID.

Dydaktyczne Inicjatywy Doskonałości to element realizacji planu zrównoważonego rozwoju, który zakłada, że każdy region Polski, a także każdy typ szkoły wyższej – niezależnie od tego, czy to uczelnia akademicka, czy zawodowa – musi mieć odpowiednie warunki do funkcjonowania*.

Takie wspaniałe wiadomości to ogromna radość i powód do dumy dla wszystkich wałczan.* https://konstytucjadlanauki.gov.pl/15-mln-zl-na-dydaktyczne-inicjatywy-doskonalosci-ktore-uczelnie-otrzymaly-wsparcie
Tekst: WRiPM, zdjecia: M. Wysocki