Nieodpłatna pomoc prawna dla każdego

Potrzebujesz porady prawnika? Skorzystaj z darmowej pomocy prawnej. Już od 1 stycznia 2019  roku zgodnie z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Do oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych ani innych dokumentów. W ramach tej pomocy można uzyskać także wsparcie związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.

nie bądź obojętny

Informujemy, że w związku z okresem zimowym funkcjonuje całodobowa, bezpłatna infolinia o numerze 800 170 010 z telefonów stacjonarnych lub 696 03 11 68 z komórkowych.

Radosny i wzruszający dzień Adriana, chłopca, który dzięki pani Sylwii Kostuchowskiej otrzymał nowy wózek. O tym, jak bardzo potrzebni jesteśmy sobie nawzajem.

„Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać,
lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku”
                                   Antoine de Saint-Exupéry


Dnia 14 grudnia br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wałczu odbyła się uroczystość „Złotych Godów”. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, pełen wspomnień
i wzruszeń, obchodzili Państwo Maria i Roman Daleccy oraz Julia i Emil Piszkowie.
Złote Gody to jubileusz niezwykły, to wyjątkowa okazja do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań, wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi. To symbol wierności i miłości rodzinnej, dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego.
 Wyrazem uznania wielkiej wartości tego pięknego Jubileuszu jest przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta RP dokonał Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski, przekazując dostojnym Jubilatom wyrazy uznania i podziękowania za wspólnie przeżyte lata.  
Piątkowej uroczystości towarzyszyła podniosła i świąteczna atmosfera. Szczególnie miłym upominkiem był występ chóru ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. K. Makuszyńskiego
w Wałczu pod kierunkiem Małgorzaty Pomagalskiej.
Po części oficjalnej przyszedł czas na życzenia, kwiaty oraz tradycyjną lampkę szampana z pięknie odśpiewanym „Sto lat".
Szanownym Jubilatom raz jeszcze składamy życzenia wszelkiej pomyślności oraz kolejnych, szczęśliwych lat w zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości.

Źródło/tekst: USC, oprac. Wydział RiPM
Zdjęcia: Wydział RiPM

Stało się już tradycją, że w okresie przedświątecznym odbywają się coroczne konkursy modelarskie dla uczniów szkół podstawowych. Również i w tym roku 12 grudnia Szkoła Podstawowa Nr 2 wraz z Zarządem Rejonu Ligi Obrony Kraju w Wałczu była organizatorem kolejnej edycji Wojewódzkiego Konkursu Modelarskiego o Puchar Burmistrza Miasta Wałcz.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 24 GRUDNIA 2018 ROKU URZĄD MIASTA WAŁCZ BĘDZIE CZYNNY DO GODZINY 12.30, A KASA URZĘDU MIASTA DO GODZINY 12.00