Zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.1.93.2019 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 6 czerwca 2019  r. w sprawie ustalenia zasad powoływania członków Wałeckiej Rady Sportu oraz regulaminu jej działania Wydział Spraw Społecznych i Sportu zaprasza do składania:

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie w partnerstwie z Regionalnym Związkiem Pszczelarzy w Koszalinie oraz Rejonowym Zrzeszeniem w Gryficach zaprasza wszystkich pszczelarzy (zrzeszonych oraz niezrzeszonych w związkach pszczelarskich) z terenu województwa zachodniopomorskiego do udziału w projekcie pn. „ Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich na Pomorzu Zachodnim poprzez zakup węzy pszczelej” realizowanego w ramach zadania zleconego i finansowanego ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Dot. ujęcia z wodociągu Wałcz (ul. Chłodna 12)

Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uwaga! Zmiany w zakresie udostępniania danych z rejestru PESEL.

Dołącz do wolontariuszy szlachetnej paczki!