Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe, działające na terenie powiatu wałeckiego, na szkolenie dot. nowych wzorów ofert i sprawozdań w zakresie realizacji zadań publicznych.

W dniach 3.-5. kwietnia w Szczecinku odbył się turniej Tymbarka "Z podwórka na stadion",  w którym dziewczęta Akademii Piłkarskiej "Piątki" z SP5 im. Polskich Olimpijczyków, wraz z trenerami - Pawłem Gepertem i Sebastianem Jaźwickim, odniosły ogromny sukces i przeszły do historii wałeckiej kobiecej piłki nożnej.

Strajk nauczycieli rozpoczął się dzisiaj o godzinie 8.00 rano.

UM Wałcz informuje, że na prośbę Wojewody Zachodniopomorskiego,

Komunikat Zespołu ds. strajku nauczycieli powołanego zarządzeniem 0050.1.58.2019 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 5 kwietnia 2019 r.


2. kwietnia, jak co roku, w SP 5 podkreślono rolę wiedzy na temat autyzmu.