Mobilne Punkty Informacji o Funduszach Europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku wraz z Urzędem Miasta
Wałcz, serdecznie zapraszają na kolejne, bezpłatne indywidualne spotkanie – rozmowę ze Specjalistą ds. Funduszy Europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, podczas którego będzie można otrzymać informację m.in. o:

informacja miniatura

Informujemy Państwa, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu przy ul. Nowomiejskiej 4, wydaje nowe skierowania do PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA – Podprogram 2018 (POPŻ – Podprogram 2018) . Zgodnie z wytycznymi do Programu 2018 produkty żywnościowe mogą otrzymywać osoby posiadające skierowanie z MOPS Wałcz. Progiem dochodowym do uzyskania skierowania jest kwota:

Pomoc dla rolinków w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi.

Rolnicy, którzy mają oszacowane przez komisje szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi będą mogli ubiegać się w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc w formie dotacji na powierzchnię upraw, w których szkody wynoszą co najmniej 30 proc.

Burmistrz Miasta Informuje

W związku z kontrolą jakości wody przeprowadzoną w dniu 06 sierpnia 2018 roku na Kąpielisku nr 1 przy ulicy Chłodnej 12 (MOSiR), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu stwierdza, że woda jest przydatna do kąpieli. Decyzja PPIS-N.HK-4415-10/2/18 z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, po ostatnich wynikach badania wody na kąpielisku przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,  Burmistrz Miasta Wałcz zdecydowała o kolejnym badaniu stanu jakości wody. W dniu 07 sierpnia 2018 r. inspektorzy Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Wałczu dokonali pobrania próbek wody na kąpielisku przy ul. Chłodnej. Próbki zostały wysłane do akredytowanego laboratorium filii Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej  w Szczecinie - Oddział Laboratoryjny Szczecinek, w którym przejdą badania w zakresie parametrów zgodnych z przepisami. Niezwłocznie po otrzymaniu wyników badania wody powiadomi mieszkańców o jej stanie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu działając na podstawie:
- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 2, art. 37 ust. 1  ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1261  ze zm.),
- § 3 pkt 1 oraz § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad  jakością  wody w kąpielisku i  miejscu wykorzystywanym do kąpieli  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1602),