plakat

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku wraz z Urzędem Miasta w Wałczu, serdecznie zapraszają na kolejne, bezpłatne indywidualne spotkanie – rozmowę ze Specjalistą ds. Funduszy Europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, podczas którego będzie można otrzymać informację m.in. o:

Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  -  Podprogram 2018 (który trwać będzie do 30 czerwca 2019 roku). w dniach 3 oraz 9 listopada będzie wydawana żywność dla osób posiadających skierowania do Polskiego Związku Głuchych.


3 listopada (sobota)- w godzinach 9:00- 16:00
9 listopada (piątek )- w godzinach 9:00- 16:00

Warunkiem otrzymania paczek żywnościowych jest posiadanie  skierowania oraz dowodu osobistego.
Miejsce wydawania żywności: dziedziniec od wewnętrznej strony Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu, ul. Chłodna 12 (przy garażach).
Aktualnie MOPS Wałcz wydaje skierowania j na Polski Związek Głuchych (PZG) w Wałczu.
 Zgodnie z wytycznymi do Podprogramu 2018 produkty żywnościowe mogą otrzymywać osoby posiadające skierowanie z MOPS Wałcz. Progiem dochodowym do uzyskania skierowania jest kwota:  
DLA OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ – 1.402 zł netto (przyjmuje się dochód uzyskany za miesiąc   wstecz)  
DLA OSOBY W RODZINIE  – 1.056 zł netto  (przyjmuje się dochód uzyskany za miesiąc wstecz)  Zainteresowanych otrzymaniem skierowania prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych MOPS Wałcz wg rejonów (w holu na tablicy informacyjnej znajduje się wykaz ulic rejonów) w godz. 8.00-10.00 oraz 14.00-14.45. Osoba ubiegająca się o skierowanie ma obowiązek wypełnienia oświadczenia o dochodach ( druk oświadczenia znajduje się w posiadaniu pracowników socjalnych) oraz posiadania dokumentów świadczących o dochodach osoby/rodziny wykazanych w oświadczeniu. Skierowanie wydawane są jednorazowo i obowiązuje przez czas trwania Podprogramu 2018 tj. do 30 czerwca 2019 roku.
Osoby bezdomne mogą korzystać z pomocy żywnościowej bez skierowania z MOPS Wałcz po złożeniu stosownego oświadczenia bezpośrednio w organizacji dystrybuującej żywność.

Jakość Europejska

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że projekt pt. „Colouring our Subjects” zrealizowany w Szkole Podstawowej nr 5 przez uczniów pod okiem pani Natalii Kujawiak-Fiałkowskiej,  znalazł się na liście 277 polskich zwycięzców! Został on nagrodzony Europejską Odznaką Jakości. Oznacza to, że praca uczniów, którzy zrealizowali projekt, została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom.

W dniu 26 października została podpisana umowa o przyznanie środków z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowej w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, zarządzanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, a implementowanego na poziomie regionalnym przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie.

Dofinansowanie przyznane Gminie Miejskiej Wałcz to kwota 1.358.994,00zł, co stanowi ok. 80% wartości inwestycji.

"Duma nas przy tym wielka rozpiera,
bo pomijając względy wszelakie,
pamiętać trzeba, że tylko raz w życiu,
jest się stuprocentowym pierwszakiem"


Dnia 26 października 2018 – oficjalnie - do grona społeczności Szkoły Podstawowej nr 5 zostali przyjęci uczniowie klas pierwszych. Pierwszaki, zaprezentowały swoje umiejętności podczas programu artystycznego, do którego przygotowywały się pod czujnym okiem swoich pań: Beaty Górskiej, Barbary Cegieły oraz Marty Marynki- Nowokuńskiej. Rangę i wyjątkowość uroczystości podkreślali swoją obecnością zarówno rodzice, jaki i dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Po części artystycznej nastąpiło długo oczekiwane ślubowanie i pasowanie na ucznia. Wszystkie dzieci otrzymały piękne, pamiątkowe dyplomy oraz upominki od Rady Rodziców. Oprócz prezentowanych wierszy i piosenek, wyjątkowego charakteru całej uroczystości nadawał fakt, iż odbywała się ona w roku 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wzniosłość chwili podkreślała również piękna dekoracja wykonana przez panią Karinę Zarembę. A w uczniowski świat najmłodszych członków szkoły wprowadziła : Roksana Nowokuńska oraz Mikołaj Dzierża. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości, a pierwszakom życzymy samych sukcesów w szkole oraz wielu prawdziwych i trwałych przyjaźni.
Opracowała: Marta Marynka-Nowokuńska.

Szanowni Państwo!


           W związku z dniem Wszystkich Świętych zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu w okolicach Cmentarza Komunalnego przy ul. Północnej w Wałczu. Ruch będzie odbywał się w jednym kierunku, tj. wjazd na cmentarz z drogi krajowej K10, a wyjazd ulicą Podleśną. Ponadto, wzorem lat ubiegłych Zakład Komunikacji Miejskiej uruchomi dodatkowe linie specjalne do obsługi ruchu pasażerskiego na wałeckie cmentarze. Jeśli to możliwe apelujemy o pozostawienie samochodów w domach. Ruch w rejonie cmentarzy będą nadzorowali funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej i żołnierze Żandarmerii Wojskowej.