UWAGA !

SZANOWNI MIESZKAŃCY MIASTA WAŁCZ

Działalność w zakresie profilaktyki uzależnień – Warsztaty terapii grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu (…)

Wszystko, co w życiu zrozumiałem, zrozumiałem tylko dlatego, że kocham

Lew Tołstoj

Kampania trwa od 25 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.

Uwaga, szanowni mieszkańcy Wałcza,

ikona

Trzy lata Programu Czyste Powietrze w Województwie Zachodniopomorskim

Czyste Powietrze zmienia Pomorze Zachodnie. W ramach rządowego programu, realizowanego od 18 września 2018 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, mieszkańcy naszego regionu otrzymali niemal 145 milionów złotych dofinansowania na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła oraz kompleksową termomodernizację domów jednorodzinnych. Fundusz oferuje także wsparcie na ten cel w ramach pilotażu, adresowanego do mieszkańców zabudowy wielorodzinnej od 3 do 20 lokali oraz wspólnot mieszkaniowych.

Okazją do podsumowania 3 lat realizacji programu Czyste Powietrze w naszym regionie było spotkanie z udziałem Tomasza Wójcika – Wicewojewody Zachodniopomorskiego, Marka Subocza - Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz  Macieja Żebrowskiego – Burmistrza Wałcza.

Cel: likwidacja smogu

Czyste Powietrze to program, który kompleksowo podchodzi do tematu jakości powietrza i likwidacji niskiej emisji w Polsce. Oferuje różnego rodzaju możliwości dofinansowania i budżet w wysokości ponad 100 miliardów złotych. Od początku trwania programu mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego złożyli do Funduszu 8660 wniosków na kwotę 144.487.353 złotych, w tym: 123.349.995 zł to dotacje, 20.706.916 zł – pożyczki, a 430.442 zł – dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Fundusz zawarł z Beneficjentami 6473 umowy na kwotę 102.920.046,42 złotych.

Czyste Powietrze w Wałczu

Gmina Miejska Wałcz podpisała pierwsze porozumienie z WFOŚiGW w Szczecinie we wrześniu 2019 r.

  1. Od początku współpracy za pośrednictwem Urząd Miasta zostało złożone ponad 30 wniosków na łączną kwotę 228 183,00 zł. Łącznie z naszego miasta do WFOŚiGW wpłynęły 104 wnioski.
  2. Przeprowadzono liczne konsultacje i spotkania informacyjne dla mieszkańców – ostatnie odbyło się 14 września br. w Wałeckim Centrum Kultury. W pierwszej połowie grudnia planujemy zorganizować kolejne spotkanie z mieszkańcami.
  3. Do końca roku planujemy emisję spotu reklamowego w lokalnej telewizji Asta.
  4. Na wiosnę planujemy organizację festynu/pikniku ekologicznego.
  5. Od początku trwania programu mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego złożyli do Funduszu 8660 wniosków na kwotę 144.487.353 złotych, w tym: 123.349.995 zł to dotacje, 20.706.916 zł – pożyczki, a 430.442 zł – dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Fundusz zawarł z Beneficjentami 6473 umowy na kwotę 102.920.046,42 zł.

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”

Punkt funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj. od 7:30 do 15:30.

Od powstania punktu (tj. 15 czerwca 2021 r.) przeprowadzono ponad 100 konsultacji z osobami zainteresowanymi programem. Ze środków przekazanych przez WFOŚiGW w Szczecinie został zakupiony sprzęt komputerowy (laptop i urządzenie wielofunkcyjne), dzięki któremu interesanci przy pomocy urzędnika mogą wypełnić oraz wydrukować wniosek.

Na tym nie koniec. Czyste Powietrze to dla nas jeden z topowych tematów, dlatego też korzystamy również z innych programów, tj . Zachodniopomorski Program Antysmogowy – Poprawa jakości powietrza w Mieście Wałcz. Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego tym razem zostały przekazane na wymianę tzw. „kopciuchów” i termomodernizację domków jednorodzinnych.