Burmistrz Miasta Wałcz  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie ogrzewalni zapewniającej tymczasowe schronienie na terenie miasta Wałcz.

Pobierz: Zarządzenie Brmistrza wraz z załącznikami

"Moja Fotografia" - wystawa Jana Siemińskiego rozpoczęła rok 2019 w Wałeckim Centrum Kultury. Wystawa zdjęć krajobrazowych autorstwa Jana Siemińskiego, fotografa pochodzącego z Gdańska rozpoczyna propagowanie sztuki i kultury przez Bartosza Ćmiela ze studia 1kadr.pl, a szczególnie fotografii.

Informujemy, iż Polski Związek Piłki Nożnej uruchomił nowy projekt pn. Mobilna Akademia Młodych Orłów. Projekt ten jest oparty na dwóch filarach: pierwszym z nich jest kształcenie trenerów i nauczycieli wychowania fi¬zycznego, drugim zaś selekcja najbardziej utalentowanych zawodników w wieku 10-13 lat. W ramach Mo¬bilnej Akademii Młodych Orłów każdy powiat w Polsce zostanie odwiedzony co najmniej 2 razy w ciągu roku. W naszym województwie trenerami Mobilnej Akademii Młodych Orłów są Maciej Mateńko oraz Tomasz Michalczyszyn.

W dniu 10 stycznia 2019 r. od godz. 17:00 prognozuje się wystąpienie na terenie miasta opadów deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu powodujących zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników.

W dniu 11 stycznia 2019 r.  z zachodu na wschód województwa mogą przemieszczać się słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź.

Prognozowana temperatura minimalna od -4°C do -1°C, temperatura minimalna gruntu około -4°C.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Uwaga Mieszkańcy ul. Wileńskiej i okolic
W związku z awarią sieci ciepłowniczej na ul. Wileńskiej mogą wystąpić przerwy w dostawie ciepła i ciepłej wody użytkowej w następujących lokalizacjach miasta :