Zapraszamy MIESZKAŃCÓW  Wałcz do udziału w spotkaniu które odbędzie się w dniu 09 października 2018 r.
w Wałeckim Centrum Kultury w Sali Klubowej o godzinie 18:00

miniatura

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 11 października 2018 r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz odbędzie się szkolenie dot. ptasiej grypy – HPAI oraz zasad bioasekuracji.

Na szkolenie w szczególności zaprasza się hodowców i producentów drobiu i innego ptactwa; posiadaczy drobiu drobnotowarowego; pracowników ferm oraz przedstawicieli organizacji branżowych.

Informacja na temat zasad umieszczania plakatów wyborczych i reklam na drogach gminnych publicznych i na terenach stanowiących własność
Gminy Miejskiej Wałcz

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza konsultacje społeczne  dwóch projektów uchwał w terminie od 2- 16.10.2018 r. do godz. 15:30.
1. Projekt  uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wałcz na 2019 rok.
2. Projekt  uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Miejskiej Walcz na rok 2019  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Gmina Miejska Wałcz informuje, że z dniem 03 października br  po letniej przerwie rozpoczęła swoją działalność ogrzewalnia dla osób bezdomnych.
Ogrzewalnia mieści się na ulicy Budowlanych 9 (teren Zakładów  Komunikacji Miejskiej). Czynna jest w godzinach 18:00-8:00. Ogrzewalnia jest pomieszczeniem dla osób bezdomnych przebywających na terenie Gminy Miejskiej Wałcz, które z powodu braku stałego miejsca pobytu nie mają innej możliwości zabezpieczenia przed zimnem w nocy. Na terenie ogrzewalni istnieje  możliwość wykonania podstawowych zabiegów higienicznych, wypicia gorącej herbaty i spędzenia nocy w pozycji siedzącej. Ogrzewalnia czynna będzie do 30 kwietnia 2019 roku

ankieta

Po 3 latach wdrażania Budżetu Obywatelskiego Miasta Wałcz, postanowiliśmy przeprowadzić aktualizację zasad jego realizacji w naszym Mieście, by sposób wdrażania w jak największym stopniu odpowiadał na potrzeby mieszkańców.

W związku z tym prosimy o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, która jest zamieszczona na oficjalnej stronie urzędu >>>>>PRZEJDŹ<<<<<

(WAŻNE - aby wypełnić ankietę należy zaakceptować politykę cookies).

Ankietę można również wypełnić w wersji papierowej i złożyć w specjalnie przygotowanej urnie umieszczonej w holu Urzędu Miasta Wałcz.

Na Państwa ankiety czekamy do 8 października br. do godz. 24.00