Pilskie Schronisko, mimo pandemii, zwiększa liczbę adopcji. Mieszkańcy regionu chętnie pomagają zwierzętom!

Polski Związek Głuchych w Wałczu informuje o możliwości pobierania skierowań do odbioru żywności

Miejska Biblioteka Publiczna może ponownie udostępniać księgozbiór czytelnikom zgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowej.

Przypominamy o zbliżającym się terminie rozliczenia stypendiów szkolnych

W dniach od 4 grudnia 2020 r. do 4 stycznia 2020 r. wyłożone będą projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Końcówka każdego roku w samorządzie to czas wytężonej pracy nad przygotowaniem budżetu miasta na rok następny.