Ogłaszamy nabór wniosków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących pełną lub częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego

Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz

Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego,

01.02.2022 r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miejską Wałcz na rok szkolny 2022/2023.

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie realizuje projekt pn. „Moja firma – mój sukces”.