01.02.2022 r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miejską Wałcz na rok szkolny 2022/2023.

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie realizuje projekt pn. „Moja firma – mój sukces”.

14 stycznia 2022 roku obchodzimy 49. rocznicę bohaterskiej śmierci Wiesława Kaszewskiego, który ratując życie tonącego chłopca, sam poniósł śmierć. 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wybór realizatorów zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Gmina Miejska Wałcz zakończyła realizację projektu pn.:

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałczu przyjmowane będą wnioski o przyznanie dodatku osłonowego dla mieszkańców Wałcza.