18 kwietnia 2023 roku obchodziliśmy 102 urodziny Pani Bogny Fryzy.

Nauka jazdy od podstaw oraz warsztaty deskorolkarskie.

13 kwietnia 2023 r. odbyła się druga edycja Business Speed Dating.

Nabór wniosków.

Oferta na realizacje zadania publicznego.

Oferta w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.