Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, które stanowi ważny element Strategii Rozwoju Miasta Wałcz do 2025 roku, w sezonie letnim tj. od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia 2018 r. na kąpieliskach miejskich przy ulicy Chłodnej i Bydgoskiej będą świadczone usługi ratownicze codziennie w godzinach od 10: 00 – 18: 00 przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego.
ZAPRASZAMY

tvasta - miniatura

- 28.06 - godz. 10.45
- 03.07 - godz. 10:45
- 07.07 - godz. 19:30
- 08.07 - godz. 19:30

Pobiegnij dla Marysi! - miniatura

Podczas 8. Wałeckiego Festiwalu Biegowego w Wałczu w sobotę 14 lipca, zapraszamy
do przyłączenia się do akcji charytatywnej na rzecz Marysi. Aby pomóc, wystarczy przypiąć do koszulki kartkę z napisem „biegnę dla Marysi” i dotrzeć z nią do mety. 

Uroczysty apel - miniaturka

22 czerwca odbył się uroczysty apel z okazji Święta 100 batalionu łączności
Nie było to zwykłe coroczne święto, ponieważ w tym roku – 29 czerwca 100 batalion łączności osiągnie pełnoletność.
Na uroczysty apel zostało zaproszone znamienite grono gości – przedstawicieli władz samorządowych oraz przedstawicieli jednostek i instytucji wojskowych. Niezwykłym wydarzeniem było to, że po raz pierwszy w koszarach w roli kompanii i asysty honorowej wystawiono kompanię reprezentacyjną Wojsk Lądowych.

Czar dwóch kółek- miniatura

Rower to wynalazek angielski. Początkowo jego wygląd był dość niezwykły (przednie koło pierwszych rowerów było znacznie większe od tylnego), a jazda na nim wymagała sporych umiejętności ekwilibrystycznych. Pomyślany był jako przedmiot rozrywki, zachęcający do nieco dalszych wypadów na łono natury. Dowodzi tego jego nazwa (ang. rover - wędrowiec). Swój burżuazyjno-arystokratyczny charakter zachował przez co najmniej kilka dekad, choć z czasem doceniono jego walory praktyczne. W dobie galopującej industrializacji krajów zachodnich bicykl okazał się znakomitym środkiem transportu pozwalającym na szybki dojazd do pracy. Zanim jednak do tego doszło, rower musiał przejść długą drogę zarówno pod względem rozwiązań technicznych, jak i ceny.

W kręgu tajemnic- miniatura

Filimer, syn Gadariga, był królem gockiego państwa u ujścia Wisły w ok. 250r.n.e. Według Jordanesa piąty po Berigu, król Gotów, który wyprowadził Gotów z Gothiscandzy (Pomorze Gdańskie) do ziemi Oium (Ukraina). Wedle zapisanej przez Jordanesa legendy w czasie wędrówki wykrył w swym plemieniu czarownice (Haliurunny), które wypędził na pustkowia. Tam zespoliły się one z nieczystymi duchami i wydały na świat Hunów.