III Międzyszkolny Maraton Taneczny odbył się 8 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 2.

Turniej integruje i popularyzuje wśród dzieci i młodzieży alternatywne formy ruchu – taniec.

Od 1 stycznia 2019 roku realizowany jest projekt rewitalizacyjny “Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.Informujemy, iż 10.03.2019 r. zostały odnowione linie wyznaczające ciągi komunikacyjne na targowisku miejskim oraz wymalowane parcele wyznaczające powierzchnie handlowe.

Pokolenie 2001.

Prawie sto osób, głównie urodzonych w okolicach roku 2001, odwiedziło WCK podczas wernisażu wystawy fotografii Zuzanny Koniecko "Nasza Odyseja 2001".

Przypominamy, że z dniem 1 marca 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe wzory dokumentów dot. realizowania zadań publicznych w trybie konkursowym oraz w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Tłusty Czwartek w wałeckiej Kornelówce obchodzono wyjątkowo radośnie i smacznie! Społeczność szkolna po raz kolejny pokazała, jakie ma wielkie serca, przystępując do akcji ,,Pączek dla Afryki”.