08.06.2020 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa podpisało z Gminą Miejską Walcz umowę o powierzenie grantu

dotycząca zgłaszania się Mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Wałcz za 2019 rok.

W związku ze zmianami, które nastąpiły w naszej gminie w 2020 roku,

Drodzy wałczanie i wałczanki,

Oddźwięk był niesamowity.

Wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca.