Informujemy, że od 1 czerwca 2020 r. Kasa Urzędu będzie czynna w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 15.00.

W dniu 25.05.2020 r. zakończono roboty związane z remontem nawierzchni bezpiecznej

W związku ze zmianą metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informujemy,

w sprawie obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Wałcz.

Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021,

Zgodnie z art.5 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie