„Prawdziwa miłość zaczyna się tam,

gdzie niczego już w zamian nie oczekuje.”

Antoine de Saint-Exupéry

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu

Informacja w sprawie końcowego ogłoszenia wyników

Rozwijanie demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego to jedno z wielu zadań wpisujących się w realizację Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030.

Dzisiaj oficjalnie została otwarta placówka wsparcia dziennego "Świetlica Planeta Kreatywna" przy ul. Kilińszczaków 13.

7 lipca br. podpisane zostały pierwsze cztery umowy w ramach projektu RPZP.02.15.00-32-A056/19 „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w mieście Wałcz".