Grupa nieformalna przyjaciół wałeckich niewidomych z patronem Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych „EWA”

Z uwagi na prace wdrożeniowe nowej wersji dowodów osobistych

Informujemy, że z dniem 5 października 2021 r. odmiejscowione zostało przyjmowanie wniosków o nadanie numeru PESEL

W związku z odbywającą się w Wałczu kwalifikacją wojskową przypominamy,

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tryb bezkonkursowy.

Sport leży w naturze człowieka i jest integralną częścią ludzkiej kultury.