Zgodnie z art.5 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Miasta Wałcz

Zapraszamy na 10-kilometrowy, wirtualny bieg partnerski

OD PONIEDZIAŁKU 18 MAJA ROZPOCZYNA SIĘ III ETAP ODMRAŻANIA GOSPODARKI

Od 18.05.2020 r. przyjmowane są zgłoszenia do projektu grantowego „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w mieście Wałcz”.

Od 18.05.2020 r. przyjmowane są zgłoszenia do projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza w mieście Wałcz”.