Szanowni Państwo!
Urząd Miasta Wałcz we współpracy z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Szczecinku serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne pn.

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza konkurs na realizację zadań z zakresu sportu: podniesienie poziomu wyszkolenia drużyny seniorów w zakresie piłki nożnej na poziomie nie niższym niż koszalińska klasa okręgowa. Termin składania wniosków 11.02.2019
Przejdź do ogłoszenia

Informacja o kandydatach do komisji konkursowych opiniujących w otwartych konkursach ofert organizowanych w roku 2019 wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie opiniowania ofert z organizacji pozarządowych.

Z przyjemnością informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadało uprawnienia Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie.
PWSZ w Wałczu dysponuje trzema perspektywicznymi specjalnościami:

Wydział IMGKiŚ informuję, że w związku z szybszym opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego  Uchwały Rady Miasta Wałcz  nr VIII/III/33/19 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz Uchwały Rady Miasta Wałcz  nr VIII/III/32/19 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkałych  na terenie  Miasta Wałcz. Wchodzi  w życie z dniem 1 Lutego 2019 r.

Pobierz deklarację:

- deklaracja w formacie .doc (139 KB)

- deklaracja w formacie .pdf (104 KB)

25 stycznia miasto Wałcz stało się oficjalnie członkiem Klastra Metalowego Metalika, który skupia przedsiębiorstwa z branży metalowej oraz branż komplementarnych z województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz pomorskiego. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój przedsiębiorczości poprzez zwiększenie skali kooperacji wewnętrznej oraz współpracy z firmami zewnętrznymi (krajowymi i zagranicznymi).