w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tryb bezkonkursowy.

Sport leży w naturze człowieka i jest integralną częścią ludzkiej kultury.

W celu bezkolizyjnego i bezpiecznego przemieszczania się pasażerów (mieszkańców) udających się na i z wałeckich cmentarzy

W ramach projektu prowadzonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Zapraszamy na wykład:

21 października Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego, burmistrz Maciej Żebrowski, Miejska Rada Seniorów w Wałczu, pracownicy urzędów i instytucji oraz organizacji społecznych z Wałcza przyglądali się sytuacji lokalnych seniorów, warunkom ich życia, potrzebom i problemom