21 października Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego, burmistrz Maciej Żebrowski, Miejska Rada Seniorów w Wałczu, pracownicy urzędów i instytucji oraz organizacji społecznych z Wałcza przyglądali się sytuacji lokalnych seniorów, warunkom ich życia, potrzebom i problemom 

Dziewczyny z Korony nie zwalniają tempa.

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie realizuje projekt pn. „Moja firma – mój sukces”. Projekt dofinansowany jest z środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Jubileusz 100 lat życia to niecodzienna i doniosła uroczystość.

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tryb bezkonkursowy.

Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: „Cykl treningów ogólnorozwojowych w Fitness Club PULS jako element rozwoju fizycznego zawodników”.

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 22.10.2021 do dnia 28.10.2021 r. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Treść oferty dostępna jest pod tym linkiem.
Źródło informacji: N. Lisowska, Wydział Rozwoju, Sportu i Promocji Miasta

Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski zachęca organizacje pozarządowe, działające na terenie Wałcza, do zgłaszania się do Konkursu Marszałka ,,Zachodniopomorski Lider NGO 2021”.