Komunikat Zespołu ds. strajku nauczycieli powołanego zarządzeniem 0050.1.58.2019 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 5 kwietnia 2019 r.


2. kwietnia, jak co roku, w SP 5 podkreślono rolę wiedzy na temat autyzmu.

13. kwietnia odbędzie się długo wyczekiwany bieg nowo powstałą, aczkolwiek jeszcze nie ukończoną, obwodnicą Wałcza.

Wczoraj w Bydgoszczy odbyło się kolejne spotkanie dotyczące przyspieszenia budowy drogi S10.

Godzina dla Ziemi WWF to wyjątkowa akcja społeczna, która co roku jednoczy miliony osób na całym świecie.


Dyrekcja i pracownicy Szpitala w Wałczu zastali uhonorowani za opiekę nad pacjentem z udarem.