Z dniem 1 lutego br. Wałecki Centrum Kultury będzie miało nowego dyrektora. Dotychczasową Panią dyrektor Krystynę Kalwasińską zastąpi Maciej Łukaszewicz, który od lat animuje życie kulturalne i artystyczne w Wałczu i okolicach.

Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: IV Wałecki Bieg i Marsz Dwóch Skarpet – przedsięwzięcie sportowo-rekreacyjne w ramach Dnia Poparcia Osób z Zespołem Downa adresowane do Osób Niepełnosprawnych, grup lokalnego i regionalnego środowiska. W/ w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 18.01.2019 r. do dnia 25.01.2019 r.
Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Urząd Miasta Wałcz informuje, że dla upamiętnienia tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza w dniu 19 stycznia 2019 r. o godz. 12:00 uruchomione zostaną syreny alarmowe na czas jednej minuty.

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku

Serdecznie zapraszamy do oglądania obrad z Nadzwyczajnej III Sesji Rady Miasta w dniu 18 stycznia 2019 roku o godz. 16.00. Transmisja dostępna będzie pod adresem : https://crv.pl/transmisja.php…

sala sesyjna

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza konkursy na realizację zadań z zakresu sportu:

1. Udział w rozgrywkach II ligi kobiet. Termin składania wniosków 28.01.2019 

Zarządzenie Nr 0050.1.8.2019 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 14.01.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu sportu: Udział w rozgrywkach II ligi kobiet. Pobierz Zarządzenie ( PDF  181 KB)

Zarządzenie Nr 0050.1.1.10.2019 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 14.01.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej wnioski składane w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu sportu : Udział w rozgrywkach II ligi kobiet. (…). Pobierz Zarządzenie ( PDF  206 KB)

2. Realizację zadań z zakresu sportu. Termin składania wniosków 28.01.2019.

Zarządzenie Nr 0050.1.7.2019 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 14.01.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu sportu. Pobierz Zarządzenie (PDF 234 KB)

 Zarządzenie Nr 0050.1.9.2019 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 14.01.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej wnioski składane w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu sportu (…). Pobierz Zarządzenie  (PDF 206 KB)