„Nauczyciel… to przewodnik i lider, sternik łodzi. Jednakże energia, która tę łódź napędza, musi pochodzić od uczących się”.

"Radość z Życia" na Wolinie.

15 października 2019 roku miało miejsce bardzo ważne dla Wałcza wydarzenie.

Oferta na realizację zadnia publicznego.

Oferta na realizację zadania publicznego.

W dniu 10.10.2019 r. odbyło się I posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów.