Urząd Miasta Wałcz przypomina, że z dniem 31 maja 2022 r.

Od początku bieżącego roku w miejskich szkołach podstawowych oraz przedszkolach,

Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania

w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Od poniedziałku 25 kwietnia 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu rozpoczął się zorganizowany przez Urząd Miasta Wałcz, bezpłatny kurs języka ukraińskiego dla chętnych nauczycieli z Publicznych Przedszkoli oraz Szkół Podstawowych w Wałczu.
Niezmiernie nas cieszy, że z własnej woli i potrzeby serca nauczyciele chcą zdobyć podstawy języka ukraińskiego.
Jesteśmy przekonani, że ten kurs zarówno ułatwi pracę nauczycielom, jak i dzięki ich znajomości języka ukraińskiego dzieci z Ukrainy będą miały łatwiejszy start w naszych placówkach oświatowych.

Źródło informacji: M. Tobiasz, Wydział Edukacji