24 lutego 2021 r. w Urzędzie Miasta Wałcz zostały wręczone stypendia sportowe na rok 2021 dla zawodników reprezentujących wałeckie kluby sportowe,

Posiadanie zwierząt domowych to przyjemność i radość. Ich obecność w naszych domach pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie, zacieśnia rodzinne więzi.

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Wałcz.

na wybór realizatorów zadań publicznych z zakresu sportu w roku 2021.

na wybór realizatorów zadania publicznego z zakresu sportu w roku 2021.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku zaprasza do udziału w webinarium pn. „Fundusze Europejskie na rozwój i kwalifikacje kadr MŚP”.