W dniu 05.10.2018r. o godz.930 do 1300 na terenie MOSIR w Wałczu  Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju w Wałczu zorganizował XX zawody latawcowe szkół podstawowych o Puchar Burmistrza Wałcza.
Puchary i medale ufundowała Burmistrz Miasta Wałcz Bogusława Towalewska.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku wraz z Urzędem Miasta
Wałcz, serdecznie zapraszają na kolejne, bezpłatne indywidualne spotkanie – rozmowę ze Specjalistą ds. Funduszy Europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, podczas którego będzie można otrzymać informację m. in. o:

Zapraszamy MIESZKAŃCÓW  Wałcz do udziału w spotkaniu które odbędzie się w dniu 09 października 2018 r.
w Wałeckim Centrum Kultury w Sali Klubowej o godzinie 18:00

miniatura

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 11 października 2018 r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz odbędzie się szkolenie dot. ptasiej grypy – HPAI oraz zasad bioasekuracji.

Na szkolenie w szczególności zaprasza się hodowców i producentów drobiu i innego ptactwa; posiadaczy drobiu drobnotowarowego; pracowników ferm oraz przedstawicieli organizacji branżowych.

Informacja na temat zasad umieszczania plakatów wyborczych i reklam na drogach gminnych publicznych i na terenach stanowiących własność
Gminy Miejskiej Wałcz

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza konsultacje społeczne  dwóch projektów uchwał w terminie od 2- 16.10.2018 r. do godz. 15:30.
1. Projekt  uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wałcz na 2019 rok.
2. Projekt  uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Miejskiej Walcz na rok 2019  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.