Mieszkanie chronione to lokal mieszkalny, którego warunki zbliżone jak najbardziej do domowych oraz świadczone usługi wspierające mają za zadanie przygotować lokatorów do prowadzenia samodzielnego życia i uczestnictwa w życiu społecznym. 

W poniedziałek 8 marca od godziny 17.00 wszystkie Panie zapraszamy do kina.

Szanowni Mieszkańcy, dziękujemy Wam za udział w ankiecie dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulic Orla, Pocztowa i Sądowa.

Drodzy Rodzice Przedszkolaków,

1 marca 2021 r. Burmistrz Miasta Wałcz - Maciej Żebrowski, podpisał nowe porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

WYPADKI KOMUNIKACYJNE