W związku z planowanym wydarzeniem na terenie miasta, w dniu 22 maja br., nastąpią chwilowe utrudnienia w ruchu drogowym.

15 maja 2019 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Żłobka Miejskiego w Wałczu.

Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2018

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminy Miejskiej Wałcz,

Informujemy, że 18.05.2019 r. od godz. 9.00,

Informujemy, że Wałcz otrzymał dofinansowanie w kwocie 78.882,10 zł na utworzenie Klubu Senior+.