Informacja w sprawie końcowego ogłoszenia wyników

 Ostatni weekend w Wałczu pełen był wyjątkowych chwil i wydarzeń, wszystko, by uczcić kolejną rocznicę wyzwolenia miasta.

„Gdzie jest miłość, tam jest życie” Mahatma Gandhi

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną, tegoroczne obchody 77. rocznicy przełamania Wału Pomorskiego

Burmistrz Miasta Wałcz zawiadamia o przystąpieniu do sporządzania

W okresie od dnia 28 stycznia do dnia 21 lutego 2022 roku Pracownicy UM będą dostarczali decyzje podatkowe.