Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie w partnerstwie z Regionalnym Związkiem Pszczelarzy w Koszalinie oraz Rejonowym Zrzeszeniem w Gryficach zaprasza wszystkich pszczelarzy (zrzeszonych oraz niezrzeszonych w związkach pszczelarskich) z terenu województwa zachodniopomorskiego do udziału w projekcie pn. „ Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich na Pomorzu Zachodnim poprzez zakup węzy pszczelej” realizowanego w ramach zadania zleconego i finansowanego ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Dot. ujęcia z wodociągu Wałcz (ul. Chłodna 12)

Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uwaga! Zmiany w zakresie udostępniania danych z rejestru PESEL.

Dołącz do wolontariuszy szlachetnej paczki!

W tym roku to właśnie w Wałczu odbędą się wojewódzkie obchody Święta Policji, połączone z obchodami 100. rocznicy powołania Policji Państwowej i otwarciem nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wałczu.