Rusza dobrowolna zasadnicza służba wojskowa!

w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W dniu wczorajszym tj. 19 maja br. przekazaliśmy protokolarnie plac budowy,

w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Urząd Miasta Wałcz przypomina, że z dniem 31 maja 2022 r.

Od początku bieżącego roku w miejskich szkołach podstawowych oraz przedszkolach,