Zarządzenie Nr 0050.1.128.2021 Burmistrza Miasta Wałcz

Spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Urzędzie Miasta Wałcz. Zapraszamy!

Przypominamy o zbliżającym się terminie

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tryb bezkonkursowy.

UWAGA !

SZANOWNI MIESZKAŃCY MIASTA WAŁCZ

Działalność w zakresie profilaktyki uzależnień – Warsztaty terapii grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu (…)