NEWSLETTER DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną, tegoroczne obchody 76. rocznicy przełamania Wału Pomorskiego w dniu 12 lutego 2021 r. (piątek),

Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że na stronie www.bip.walcz.pl

Rozpoczynamy prace porządkowe drzewostanu wokół jeziora Raduń.

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.)

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest Operatorem projektu pn. „Usługi Rozwojowe kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa”,