1 marca 2021 r. Burmistrz Miasta Wałcz - Maciej Żebrowski, podpisał nowe porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

WYPADKI KOMUNIKACYJNE

24 lutego 2021 r. w Urzędzie Miasta Wałcz zostały wręczone stypendia sportowe na rok 2021 dla zawodników reprezentujących wałeckie kluby sportowe,

Posiadanie zwierząt domowych to przyjemność i radość. Ich obecność w naszych domach pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie, zacieśnia rodzinne więzi.

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Wałcz.

na wybór realizatorów zadań publicznych z zakresu sportu w roku 2021.