w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: „Wałecki letni obóz piłkarski dla młodzieży w kategorii Junior Starszy”.
W/ w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 27.07.2022 r. do dnia 02.08.2022 r.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Treść oferty dostępna: plik.Źródło informacji: N. Lisowska, Wydział RiPM.

Informujemy, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu ocenił przydatność wody do kąpieli w kąpielisku „Plaża nad Zamkowym” na Jeziorze Zamkowym  przy ul. Bydgoskiej w Wałczu, co oznacza możliwość kąpieli.

Źródło informacji: M. Krawczyk, Sekretarz Miasta Wałcz

Burmistrz Miasta Wałcz informuje o możliwość skorzystania z pomocy w formie dofinansowania

Stypendium szkolne

Burmistrz Miasta zaprasza w ramach akcji profilaktycznej Strefa % ZERO,

Informujemy, iż z powodu stwierdzenia braku przydatności wody do kąpieli w kąpielisku „Plaża nad Zamkowym” na Jeziorze Zamkowym  przy ul. Bydgoskiej w Wałczu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu Decyzją z dnia 19 lipca 2022 roku wprowadza zakaz kąpieli w niniejszym kąpielisku. O zmianie decyzji Państwa poinformujemy