Nadal trwa nabór wniosków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących pełną lub częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym.

Poniżej informacje dla działaczy NGO. 

Mieszkanie chronione to lokal mieszkalny, którego warunki zbliżone jak najbardziej do domowych oraz świadczone usługi wspierające mają za zadanie przygotować lokatorów do prowadzenia samodzielnego życia i uczestnictwa w życiu społecznym. 

W poniedziałek 8 marca od godziny 17.00 wszystkie Panie zapraszamy do kina.

Szanowni Mieszkańcy, dziękujemy Wam za udział w ankiecie dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulic Orla, Pocztowa i Sądowa.

Drodzy Rodzice Przedszkolaków,