Informujemy, że od dnia 15.02.2021 r.– Kasa Urzędu Miasta Wałcz będzie czynna w poniedziałki i wtorki w godzinach od 8.00 do 14.30.

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu

W dniu 29.01.2021 r. do urzędu wpłynęło pismo w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Marii Konopnickiej w Wałczu.

NEWSLETTER DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną, tegoroczne obchody 76. rocznicy przełamania Wału Pomorskiego w dniu 12 lutego 2021 r. (piątek),

Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że na stronie www.bip.walcz.pl