Kampania społeczna realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu

Urząd Miasta Wałcz przypomina, że z dniem 31 maja 2021 r. upływa termin wnoszenia drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

Zwierzowa akcja kastracja!

„OD TOKYO DO TOKYO”

Burmistrz Miasta Wałcz informuje,

Informujemy, że 17 maja 2021 r. mija termin płatności II raty podatków lokalnych (od nieruchomości, rolnego oraz leśnego).