Od 18.05.2020 r. przyjmowane są zgłoszenia do projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza w mieście Wałcz”.

Co roku 9 maja Szkoła Podstawowa nr 2 w Wałczu obchodzi swoje święto. Zawsze był to dzień wolny od zajęć dydaktycznych, ale za to pełen radości i wielu atrakcji. Z reguły organizowano uroczyste apele, kiermasze, marsze ulicami naszego miasta oraz gry i zabawy sportowe. W ubiegłym roku uczniowie SP 2 mieli zaszczyt wziąć udział w Paradzie Schumana w Warszawie. W tym roku również zaangażowali się i wzięli udział w konkursie organizowanym przez Fundację Schumana „Klimat to przyszłość”. Zostali ponownie wyróżnieni i zaproszeni do stolicy, aby wspólnie świętować Dzień Europy podczas Parady Schumana.

dobre wsparcie

Rozmowa z Moniką Turowska podinspektorem ds. społecznych w Urzędzie Miasta Wałcz, koordynatorem projektu „Dobre wsparcie”

Jak działa program Dobre Wsparcie w Wałczu i komu pomaga?

W ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego  uruchomiona została pomoc psychologiczna i strona internetowa Fundacji Motywacja dla Zdrowia, na  której sukcesywnie dodawane są materiały poświęcone promocji  zdrowia psychicznego, wspierające kompetencje wychowawcze rodziców czy  zagadnień psychologii ogólnej. Zachęcamy do korzystania z zamieszczonych materiałów. 

W dniu 22.04.2020 Gmina Miejska Wałcz podpisała umowę o powierzenie grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Z powodu panującej suszy apelujemy o ograniczenie lub całkowite zaprzestanie koszenia trawy na Państwa posesjach.