dobre wsparcie

Rozmowa z Moniką Turowska podinspektorem ds. społecznych w Urzędzie Miasta Wałcz, koordynatorem projektu „Dobre wsparcie”

Jak działa program Dobre Wsparcie w Wałczu i komu pomaga?

W ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego  uruchomiona została pomoc psychologiczna i strona internetowa Fundacji Motywacja dla Zdrowia, na  której sukcesywnie dodawane są materiały poświęcone promocji  zdrowia psychicznego, wspierające kompetencje wychowawcze rodziców czy  zagadnień psychologii ogólnej. Zachęcamy do korzystania z zamieszczonych materiałów. 

W dniu 22.04.2020 Gmina Miejska Wałcz podpisała umowę o powierzenie grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Z powodu panującej suszy apelujemy o ograniczenie lub całkowite zaprzestanie koszenia trawy na Państwa posesjach.

Od poniedziałku 4 maja zniesione zostają istotne ograniczenia w handlu.

  • Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe otwarte, ale z limitem osób i bez spożywania posiłków

Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, – czyli centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe – zostaną otwarte.  Wprowadzony jednak zostaje limit osób. Na 1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej. Co ważne – do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.

Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że na stronie www.bip.walcz.pl w zakładce sprzedaż/dzierżawa/najem nieruchomości zostały podane do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Wałcz.