Odpowiedzialność społeczna to w ostatnim czasie słowo klucz!

W związku ze zbliżającym się świętem Bożego Ciała, na podstawie otrzymanego zgłoszenia informujemy,

Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz

 08.06.2020 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa podpisało z Gminą Miejską Walcz umowę o powierzenie grantu

dotycząca zgłaszania się Mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Wałcz za 2019 rok.

W związku ze zmianami, które nastąpiły w naszej gminie w 2020 roku,