Bronchofiberoskop optyczny na wyposażeniu 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu.

Jak poinformowały Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wałczu Sp. z o.o. oraz firma Jar-Kon

Gmina Miejska Wałcz, podobnie jak w ubiegłych latach, jest organizatorem dwóch kąpielisk - nad jeziorem Raduń przy ul. Chłodnej i nad jeziorem Zamkowym przy ul. Bydgoskiej.

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza konkurs na realizację zadań z zakresu sportu w roku 2020. Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

W związku z otrzymaną prośbą od Wojewody Zachodniopomorskiego o rozpowszechnieniu materiałów  dot:

Fundacja Planeta Kreatywna realizuje program przeciwdziałania skutkom COVID 19 dla mieszkańców powiatu Wałcz.