Sport leży w naturze człowieka i jest integralną częścią ludzkiej kultury.

W celu bezkolizyjnego i bezpiecznego przemieszczania się pasażerów (mieszkańców) udających się na i z wałeckich cmentarzy

Zapraszamy na wykład:

21 października Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego, burmistrz Maciej Żebrowski, Miejska Rada Seniorów w Wałczu, pracownicy urzędów i instytucji oraz organizacji społecznych z Wałcza przyglądali się sytuacji lokalnych seniorów, warunkom ich życia, potrzebom i problemom 

Dziewczyny z Korony nie zwalniają tempa.

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie realizuje projekt pn. „Moja firma – mój sukces”. Projekt dofinansowany jest z środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.