w sprawie obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Wałcz.

Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021,

Zgodnie z art.5 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Miasta Wałcz

Zapraszamy na 10-kilometrowy, wirtualny bieg partnerski

OD PONIEDZIAŁKU 18 MAJA ROZPOCZYNA SIĘ III ETAP ODMRAŻANIA GOSPODARKI