Uprzejmie informujemy, że do dnia 29 lipca 2022 należy złożyć

WAŻNA INFORMACJA PRZYPOMINAJĄCA!

W okresie wakacyjnym będziemy intensywnie przygotowywać sale lekcyjne w naszych szkołach na nadejście nowego roku szkolnego.

W dniu 23.06.2022 odbył się ostatni, IV warsztat w ramach prac nad „Lokalną strategią polityki senioralnej Miasta Wałcz”.

Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: "Fizjoterapia szansą na poprawę jakości życia i zdrowia".

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 23.06.2022 r. – 30.06.2022 r.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Do pobrania: oferta.

Źródło informacji: A. Gródka, Wydział Spraw Społecznych

Przedwojenny Korzec był miasteczkiem wielonarodowym i wielokulturowym.