W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wałcz na rok 2019 - tryb bezkonkursowy.

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - tryb bezkonkursowy.

Zaproszenie do współpracy w programie pn. Zachodniopomorska Karta Seniora

Informujemy, że w dniu 21 listopada 2019 r. w godz. od 08.00 do 16.00 planowany jest przegląd syren alarmowych na terenie miasta.

Wałcz był miejscem spotkania siatkarzy ze Społecznego Liceum w Dębnie, Wałcza i słuchaczy z Chin Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

200 przepracowanych godzin w 18 grupach szkoleniowych, 20 nowych, przenośnych komputerów  i ponad 200 mieszkanek i mieszkańców Wałcza i okolic, którzy w okresie od stycznia do października mieli okazję podnieść swoje cyfrowe kompetencje. To efekt cyklu szkoleń pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.