Składamy serdeczne podziękowania dla Szkolnego Koła Wolontariatu „Otwarte serca” ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomii

Wałcz dobrze wykorzystał ponad 100 tys. złotych, które otrzymał (nie ponosząc przy tym żadnych kosztów własnych), na realizację projektu pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych”.

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Wałcz

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wałcz na rok 2019 - tryb bezkonkursowy.

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - tryb bezkonkursowy.

Zaproszenie do współpracy w programie pn. Zachodniopomorska Karta Seniora